Transit ve Teminat işlemleri

Uluslararası transit işlemleri ve teminat hizmetleriyle ilgili uçtan uca çözümler sunmaya hazırız.
Sınır gümrük idareleri varış
  • Gümrük bölgesine giriş işlemleri
  • Transit işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Gümrük beyanı ve prosedürlerin gerçekleştirilmesi
İç Gümrükler
Teslimat noktası
  • Varış noktasına ulaşılması
  • Varış gümrük idaresindeki prosedürlerin gerçekleştirilmesi
  • Transit işleminin tamamlanması

Gümrük bölgesi içerisindeki transit taşımalarda gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Gümrük Birliği içerisindeki transit dolaşımı (bir veya birden fazla birlik üye ülkesi)

Rusya’da Gümrük Transiti
01
Gümrük transit rejimine tabi tutulan eşya için elektronik transit beyanının (ETD) kaydedilmesi ve gümrük idarelerine ön başvurunun gerçekleştirilmesi (PI)
02
Gümrük transit taşıması sırasında gümrük vergilerinin ve yükümlülüklerinin teminat olarak Rusya Federasyonu gümrük makamlarına ödenmesi.
Belarus Transit işlemleri
01
Belarus’ta ithalatı sağlanmış yüklerin ilgili Gümrük birliği üye ülkelerine ön bildirimde bulunulması
02
Gümrük Birliği’ne ithal edilen mallar için transit beyannamesinin bir kopyasının oluşturulması
03
Transit taşımanın Belarus Cumhuriyeti’ne girişi sırasında oluşacak gümrük vergi ve harçların teminat olarak gümrük idarelerine ödenmes
04
Taşıma Belgelerinin Polonya-Belarus sınırındaki ofislerimiz aracılığıyla tasdiklenmesi ve çıktı alınması
Avrupa Birliği Transit İşlemleri
01
Transit taşımaların Avrupa Birliğin’e girişi sırasında oluşacak gümrük vergi ve harçların teminat olarak gümrük idarelerine ödenmesi
Başvurunuzu bırakın

Uzmanlığımızın lojistik yolculuğunuzu nasıl kolaylaştırabileceğini öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin